AKAMARO K'UMUNYU WA GIKUKURI"* Sel marin *( sel gemme/sel de mines )*

*Banza umenye ko uwo munyu ufise ubushobozi waremanywe n’Imana*,

*1* Uyu munyu urakenewe ku bantu babuze umunyu mu maraso abatagira manyeziyumu na iyode,

*2* Ni mwiza ku bantu bafise ikibazo c’amaraso;

*3* Ni mwiza ku bantu bafise ikibazo mu mvubura no mu mitsi yumva.

*4* Igikukuri kigabanya potasiyumu y'impimbano iva mw'ifumbire
*5* Igikukuri kigabanya potasiyumu y'impimbano iva mw'ifumbire abarimyi bongera imirima(engrais chimique)

*6* Igikukuri gifise manyeziyumu igabanya ubukana bw'uburozi bwo mu ifumbire mvaruganda *(engrais chimique)*

*7* Cic' imyanda iboneka mu mazi y'ikiyaga.
*8* Manyeziyumu iri muri gikukuri ikingira kanseri incuro igihumbi.

*9* Muri co harimwo iyode nziza ikoresha tiroyide neza.

*10* Igikukuri gifise umunyu ngugu witwa *Brome* ushinzwe kuruhura imitsi yumva,

*11* Igikukuri kirakenewe ku bana bafise intege nke mu mubiri.
*12* Iyo gifatanijwe n’ibumba ciyongera inkomezi.

*13* Gikwega imyanda kikayikura iyo yihishije mu mubiri nyuma kikayisohora hanze.
*14* Igikukuri gishobora gukora n’ibindi vyinshi.

{Argile qui guérit P 37-39}
Akarusho ka gikukuri nuko abarwaye
☆ *Umutima*
☆ *Amafyigo*
☆ *Igitigu*
☆ *Diabetes*
ariwo munyu utabagirako ingaruka mbi.
niwo munyu bemerewe. Gikukuri ni sel gemme/sel de mines iva mu gucukura mu bitare vyo mu misozi nama soko.

MURAKOZE gira like na share.

image