Shigikira ivyiwacu ahuzoba uri hose. Tangaza u Burundi ahuri hose ubwishimire. Koresha Gasape App ushigikire mwene wacu wumunya Africa akabirya wumurundi. Tera imbere gihugu canje Burundi.

image