"Umudandaza w’igitoro aguma arereka ko igiciro kigabanuka kugira akirangure" 😟
Claude*, asanzwe afise "station" muri Mairie de Bujumbura no muri Rumonge Province aratuyagira uko bigenda kuva igitoro gipakirwa mu bwato gushika gishikire abagikenera ino mu Burundi.
#tuyagetwese
#ubutunz

image