Union_des_jeunes_entrepreneurs_Burundi
Union_des_jeunes_entrepreneurs_Burundi

Union_des_jeunes_entrepreneurs_Burundi

53 Members

Ubu beshi ni kimwe mu bintu bituma uburundi budatera imbere umuntu muvugana ko muhura 8h00 akaca aza 10h00 mwisoko hagushinga igiciro kimwe bisaba gucirirana aho umwe ahenda uwundi

Cool